Výuka v češtině a slovenštině

Abychom minimalizovali jazykovou bariéru, je celé studium včetně písemných prací, studijních podkladů, konzultací atd. převedeno do českého a slovenského jazyka.