Výučba zameraná na prax

Oproti štátom akreditovaným študijným programom, kde je nutné množstvo teórie, sú naše MBA a LL.M. programy zamerané čisto prakticky a zajímavé teórie a metódy sú vždy prezentované na praktických príkladoch.