Výučba v češtine a slovenčine

Aby sme minimalizovali jazykovú bariéru, je celé štúdium vrátane písomných prác, študijných podkladov, konzultácií atď. realizované v českom a slovenskom jazyku.