Uzavřené firemní MBA a LL.M. kurzy

 

Vedle otevřených MBA a LL.M. programů nabízíme i kurzy uzavřené pro skupinu osob z jedné organizace. Jejich výhodou je, že jsou organizaci přizpůsobeny na míru a vychází z jejích specifických potřeb. Rozsah i obsah uzavřených kurzů reaguje na požadavky klienta, resp. je koncipován na základě analýz vzdělávacích potřeb organizace a jejích zaměstnanců.

Vedle standardních modulů z otevřených kurzů MBA a LL.M. lze zařadit i další moduly podle potřeb organizace a odbornosti našeho lektorského týmu. Dokonce lze kombinovat moduly napříč MBA a LL.M. programem. Rozsah výuky může být navýšen i redukován. Výuka může být realizována v našich prostorách i v prostorách klienta.

V případě zachování rozsahu, rámcového tematického zaměření a požadavků na výstupy studia (závěrečná práce apod.) absolventi obdrží osvědčení o úspěšném absolvování MBA/LL.M. programu Vysoké školy podnikání a práva.