UZATVORENÉ FIREMNÉ MBA A LL.M

 

Štúdium vytvorené na mieru pre uzatvorené firemné skupiny

Popri štandardne otváraných MBA a LL.M programoch ponúkame aj štúdium pre skupinu osôb z jednej organizácie. Ich výhodou je, že sú prispôsobené na mieru a vychádzajú z ich špecifických potrieb. Rozsah i obsah uzatvoreného štúdia reaguje na požiadavky klienta, resp. je koncipovaný na základe analýz vzdelávacích potrieb organizácie a ich zamestnancov.

 

Popri štandardných modulov z otvorených kurzov MBA a LL.M je možné zaradiť ďalšie moduly podľa potrieb organizácie a odbornosti nášho lektorského tímu. Dokonca je možná aj kombinácia modulov naprieč MBA a LL.M programom. Rozsah výučby môže byť navýšený, ale aj redukovaný. Výučba môže byť realizovaná v našich priestoroch, ako aj v priestoroch klienta.

 

V prípade zachovania rozsahu, rámcového tematického zamerania a požiadaviek na výstupy štúdia (záverečná práca apod.) absolventi obdržia diplom o úspešnom absolvovaní MBA/LL.M programov od Paneurópskej vysokej školy.