UZATVORENÉ FIREMNÉ MBA A LL.M.

 

Popri štandardne otváraných MBA a LL.M. programoch ponúkame aj štúdium pre skupinu osôb z jednej organizácie. Ich výhodou je, že sú prispôsobené na mieru a vychádzajú z ich špecifických potrieb. Rozsah i obsah uzatvoreného štúdia reaguje na požiadavky klienta, resp. je koncipovaný na základe analýz vzdelávacích potrieb organizácie a ich zamestnancov.

Popri štandardných modulov z otvorených kurzov MBA a LL.M. je možné zaradiť ďalšie moduly podľa potrieb organizácie a odbornosti nášho lektorského tímu. Dokonca je možná aj kombinácia modulov naprieč MBA a LL.M. programom. Rozsah výučby môže byť navýšení, ale aj redukovaný. Výučba môže byť realizovaná v našich priestoroch, ako aj v priestoroch klienta.

V prípade zachovania rozsahu, rámcového tematického zamerania a požiadaviek na výstupy štúdia (záverečná práca a pod.) absolventi obdržia diplom o úspešnom absolvovaní MBA/LL.M. programov od Paneurópskej vysokej školy.