Tlačené a elektronické výučbové materiály

Ku všetkým výučbovým modulom študenti dostávajú farebne vytlačené skriptá s prezentáciou k výučbe a základnými informáciami k modulu. Tieto skriptá sú k dispozícii aj elektronicky na intranete školy.