Tištěné a elektronické výukové materiály

Ke všem výukovým modulům studenti dostávají barevně vytištěná skripta s prezentací k výuce a základními informacemi k modulu. Tato skripta jsou k dispozici i elektronicky na intranetu školy.