Štúdium na vysokej škole

Programy uskutočňuje prestížna vysoká škola, akreditovaná ministerstvom školstva.