Študijný kouč

Všetci študenti majú k dispozícii študijného kouča, ktorým je skúsený manažér – lektor, alebo právnik – lektor, ktorý dobre pozná ako odbornú oblasť praxe študenta, tak i akademickú oblasť MBA / LL.M. štúdia. Študijný kouč študenta vedie k úspěšnému absolvovaniu štúdia, pomáha mu vytvoriť optimálnu stratégiu štúdia s výberom tém písomných projektov apod. V prípade výskytu problémov v priebehu štúdia kouč študentom aktívne pomáhá pri ich riešení.