Skutočná prezenčná výučba

Jedine reálna prezenčná výučba poskytuje potrebnú interakciu lektora so študentmi a umožňuje vzájomné odovzdávanie si skúseností medzi študentmi a ich networking. Práve preto neponúkame formu on-line štúdia.