Písomné projekty, ktoré majú zmysel

Nehodnotíme študentov podľa znalosti teórie, ale schopnosti aplikovať nové vedomosti do svojich firem a organizacií. Študenti v každom module spracovávajú prakticky zameraný písomný projekt tak, aby im dal reálný prínos pre ich prax.