Písemné projekty, které mají smysl

Nehodnotíme studenty podle znalosti teorie, ale schopnosti aplikovat nové znalosti do svých firem a organizací. Studenti v každém modulu zpracovávají prakticky zaměřený písemný projekt tak, aby jim dal reálný přínos pro jejich praxi.