Náš tím

 

Obchod, marketing, informácie pre uchádzačov

 

Bc. Roman Hruška, MBA

Tel: +421 910 829 281

E mail: roman.hruska@paneurouni.com

 

Administratívne zaistenie MBA a LL.M. výučby,  informácie pre študentov

 

PhDr. Miriama Čižmárová, PhD

Vedúca oddelenia vedy, výskumu a celoživotného vzdelávania

Tel: +421 911 478 998

E mail: miriama.cizmarova@paneurouni.com

 

 

Garanti štúdia

 

Ing. Antonino Milicia, Ph.D., MBA

Koordinátor MBA a LL.M štúdia, garant MBA programov

 

JUDr. Sáša Navrátilová, MBA

Garantka LL.M. programov

 

 

Lektorský tím MBA

Lektorský tím LL.M.