NÁŠ KONCEPT STUDIA

 

Koncept našich MBA a LL.M. programů stojí na těchto pilířích:

 

Studium na vysoké škole

Naše MBA a LL.M. studium ze může zaštítit silou a jménem naší vysoké školy, která má akreditace v mnoha oborech a nechce ani nemůže riskovat svoji pověst poskytováním nekvalitních služeb.

 

Skutečná prezenční výuka

Jedině reálná prezenční výuka poskytuje potřebnou interakci lektora so studenty a umožňuje vzájemné předávání si zkušeností mezi studenty a jejich networking. Právě proto nenabízíme formu on-line studia.

 

Lektoři se zkušenostmi z britských MBA

Většina našich MBA lektorů působila v programech garantovaných britskými Nottingham Trent University a Staffordshire University. Studenti tak získávají profesní MBA v duchu klasických britských programů.

 

Výuka v češtině a slovenštině

Abychom minimalizovali jazykovou bariéru, je celé studium včetně písemných prací, studijních podkladů, konzultací atd. převedeno do českého a slovenského jazyka.

 

Možnost studia v angličtině

Anglická varianta studia je dobrovolná a odlišuje se možností zpracovávat písemné projekty do jednotlivých modulů (assignmenty) a závěrečnou práci v angličtině. Samotná výuka je vždy v českém a slovenském jazyce. Tato varianta studia je zpoplatněná.

 

Délka studia do jednoho roku

Dnešní doba je rychlá. Studium jsme proto zintenzívnili a zkrátili, aby dokázalo reagovat na změny v kariérách a osobním životě studentů a od zahájení po absolvování trvalo do jednoho roku.

 

Lektoři z praxe

Naši lektoři jsou lidé s praxe, se schopností učit dospělé a orientovat se na potřeby studentů. To jsou naše hlavní výběrová kritéria. Počet vědeckých publikací je pro nás vedlejší.

 

Výučba zaměřená na praxi

Oproti státem akreditovaným studijním programům, kde je nutně mnoho teorie, jsou naše MBA a LL.M. programy zaměřeny ryze prakticky a zajímavé teorie a metody jsou vždy prezentovány na praktických příkladech.

 

Písemné projekty, které mají smysl

Nehodnotíme studenty podle znalosti teorie, ale schopnosti aplikovat nové znalosti do svých firem a organizací. Studenti v každém modulu zpracovávají prakticky zaměřený písemný projekt tak, aby jim dal reálný přínos pro jejich praxi.

 

Studijní kouč

Všichni studenti mají k dispozici studijního kouče, kterým je zkušený manažer – lektor, nebo právník – lektor, který dobře zná jak odbornou oblast praxe studenta, tak i akademickou oblast MBA / LL.M. studia. Studijní kouč studenta vede k úspěšnému absolvování studia, pomáhá mu vytvořit optimální strategii studia s výběrem témat písemných projektů apod. V případě výskytu problémů v průběhu studia kouč studentům aktivně pomáhá při jejich řešení.

 

Efektivní vedení

Pro zpracování písemných projektů mohou studenti využít šablonu dokumentů s připravenou strukturou práce, vyřešenými formálními náležitostmi, automatickou sumarizací výstupů z dílčích analýz apod. Závěrečná práce efektivně navazuje na písemné projekty k jednotlivým modulům.

 

Tištěné a elektronické výukové materiály

Ke všem výukovým modulům studenti dostávají barevně vytištěná skripta s prezentací k výuce a základními informacemi k modulu. Tato skripta jsou k dispozici i elektronicky na intranetu školy.

 

Další odborné publikace 

Kromě tištěných skript přímo k výuce lektoři vybrali další zajímavé knižní publikace pro další odborný rozvoj ve vyučované problematice.

 

Podpora networkingu

Jedním z významných benefitů MBA a LL.M. studia jsou nové kontakty. Proto vytváříme prostředí, ve kterém se mohou studenti co nejvíce poznat a vytvářit nové pracovní i osobní vazby.

 

Profesionální péče o zákazníka

Pro nás je student zákazník, o kterého pečujeme. Nejen při přijímacím procesu, ale zejména během výuky ze strany lektorů a během studia ze strany studijního kouče. Nadstandardně jsme pojali i catering včetně společných obědů a dalšího občerstvení.

 

Průběžná péče o kvalitu

Studium je neustále podrobované důslednému hodnocení kvality, ve kterém jsou v centru pozornosti naši studenti. Každá výuka je studenty hodnocená a report z hodnocení dostává vedení školy.

 

Vynikající ceny

Rozumíme businessu a víme, že jenom výborná kvalita ke spokojenosti zákazníka nestačí. Nastavili jsme ekonomiku tak, abychom mohli nabídnout co nejnižší ceny (více informací zde). Nabízíme i možnost splátek.

 

Daňově uznatelné náklady za studium 

Pokud je studium zaměstnanci hrazené firmou, je daňově uznatelným nákladem. Odpočtem DPH a snížením základu daně s příjmu můžete snížit náklady na studium o více jak 30 %.

 

Diplom o absolvování

Studijní programy mají charakter profesního vzdělávání. Po úspěšném ukončení studia obdrží student na slavnostní promoci diplom o absolvování profesního vzdělávacího programu.