Možnosť štúdia v angličtine

Anglická varianta štúdia je dobrovoľná a odlišuje sa možnosťou spracovávať písomné projekty do jednotlivých modulov (assignmenty) a záverečnou prácou v angličtině. Samotná výučba je vždy v českom a slovenskom jazyku. Táto varianta štúdia je spoplatnená.