MBA Brno

 

Profesijné manažérske MBA štúdium realizované lektormi so skúsenosťami z britských programov v slovenskom a českom jazyku za exkluzívnu cenu. Nami ponúkaný MBA program vychádza z najlepšej britskej tradície, ktorú sme doplnili o inovatívne služby, aby našim študentom poskytoval maximálnu hodnotu.

 

Náš koncept MBA zahŕňa:

·          kvalitné štúdium na vysokej škole

·          lektori so skúsenosťami z britských MBA

·          dĺžka štúdia do jedného roka

·          prezenčná výučba v 8 kľúčových moduloch

·          výučba v slovenčine a češtine

·          farebne tlačené a elektronické podklady k výučbe

·          odborné manažérske publikácie k ďalšiemu rozvoju

·          lektori z praxe

·          výučba zameraná na prax

·          písomné projekty, ktoré majú zmysel

·          študijný kouč

·          efektívne vedenie

·          podpora networkingu

·          profesionálna starostlivosť o zákazníka

·          priebežná starostlivosť o kvalitu

·          vynikajúce ceny a možnosť splátok

·          diplom o absolvovaní programu

 

Viac o koncepte našich MBA a LL.M. programov.

 

ČO JE TO MBA ŠTÚDIUM

Master of Business Administration (MBA) je prestížny profesijný manažérsky študijný program zameraný na získanie znalostí v odbore manažment. Úspešní absolventi programu obdržia diplom a získajú tak titul MBA, ktorý sa uvádza za menom. Na Slovensku MBA štúdium spadá do oblasti celoživotného (profesijného) vzdelávania.

 

KOMU JE MBA ŠTÚDIUM URČENÉ

Naše MBA programy sú určené individuálnym záujemcom – podnikateľom, manažérom a zamestnancom firiem a organizácií, predstaviteľom neziskového sektoru, štátnej správy a samosprávy a všetkým ostatným, ktorí chcú efektívne rozvinúť svoje znalosti a zručnosti v oblasti manažmentu so zameraním na prepájanie teoretických znalostí a praxe, získať nové kontakty a štúdium si poriadne užiť.

Popri štúdiu v otvorených skupinách, pre individuálnych záujemcov, ponúkame aj uzatvorené firemné kurzy.

 

V ČOM JE ŠTÚDIUM MBA INÉ NEŽ KLASICKÉ ŠTÚDIUM EKONÓMIE A MANAŽMENTU

Klasické ekonomické štúdium je zamerané predovšetkým teoreticky a od študentov sa nevyžaduje konfrontácia teórie s praxou ani jej okamžité uplatnenie. Naopak, u MBA štúdia sa predpokladá, že študent je v businesse už etablovaný, obvykle v manažérskej či inej exekutívnej pozícii a pre túto prax aplikuje získavané znalosti. Výučba je tak orientovaná prakticky a je veľmi efektívna s ohľadom na vyťaženosť študujúcich. Medzi študentami je tiež veľkou výhodou vzájomný o networking.

Viac informácií k našej ponuke