LL.M. – Bratislava

 

Profesijné právnické LL.M. štúdium realizované lektormi zo sveta biznisu a advokácie v slovenskom a českom jazyku za exkluzívnu cenu. Náš program vychádza z najlepšej anglosaskej tradície, ktorú sme doplnili o inovatívne služby, aby našim študentom poskytoval maximálnu hodnotu.

Výučbu LL.M. ponúkame vo viacerých formách a lokalitách. V Bratislave realizujeme tradičnú výučbu v našom vysokoškolskom kampuse, ktorá prebieha obvykle raz za mesiac v sobotu. Vo Vysokých Tatrách ponúkame intenzívnu formu v dvoch päťdňových sústredeniach v luxusných podmienkach 4 * hotelov. V Brne pripravujeme kombinovaný koncept s výučbou raz za mesiac prebiehajúce v priestoroch 4 * hotela.

Náš koncept LL.M zahŕňa:

 • kvalitné štúdium na vysokej škole
 • lektori so skúsenosťami z britských LL.M.
 • výber z niekoľkých špecializácií
 • dĺžka štúdia do jedného roka
 • prezenčná výučba v 8 kľúčových moduloch
 • výučba v češtine a slovenčine
 • farebne tlačené a elektronické podklady k výučbe
 • odborné manažérske publikácie k ďalšiemu rozvoju
 • lektori z praxe
 • výučba zameraná na prax
 • písomné projekty, ktoré majú zmysel
 • študijný kouč
 • efektívne vedenie
 • podpora networkingu
 • profesionálna starostlivosť o zákazníka
 • priebežná starostlivosť o kvalitu
 • vynikajúce ceny a možnosť splátok
 • diplom o absolvovaní programu

Viac o koncepte našich MBA a LLM. programov.

 

Čo je to LL.M. štúdium

Master of Laws (LL.M.) je študijný program zameraný na získanie znalostí v odbore práva. Úspešní absolventi profesijného programu obdržia diplom a získajú tak titul LL.M. uvádzaný za menom. Štúdium je založené na aplikácií teoretických znalostí z práva do praxe. Na Slovensku LL.M. štúdium spadá do celoživotného (profesijného) vzdelávania.

 

Komu je LL.M. štúdium určené

Nami ponúkané LL.M. programy sú určené individuálnym záujemcom z oblasti buznisu, práva a verejného sektoru, teda najmä podnikateľom, manažérom a zamestnancom firiem aj predstaviteľom neziskového sektoru a štátnej správy, právnikom, ktorí chcú získať či prehĺbiť si právne povedomie a rozvinúť svoje znalosti a zručnosti v oblasti práva v kontexte podnikania.

Popri štúdiu v otvorených skupinách a pre individuálnych záujemcov ponúkame aj uzatvorené firemné kurzy.

 

V čom je LL.M. iné než klasické štúdium práva

Oproti klasickému štúdiu práva, ktoré je zamerané predovšetkým teoreticky, sa od študentov obyčajne nevyžaduje okamžité uplatnenie ich teoretických znalostí v praxi sa u LL.M. štúdia naopak predpokladá, že študent je v podnikaní už etablovaný, zúčastňuje sa samostatného podnikania, alebo je v manažérskej, či inej výkonnej pozícií a bude tak bezprostredne aplikovať získané znalosti do svojej praxe. Výučba je preto orientovaná prakticky a je vedená s ohľadom na vyťaženosť študujúcich a podporu ich networkingu.

Viac informácií k našej ponuke.