LL.M. BRNO PRUBEH STUDIA

 

 

Výuka probíhá v sobotu v intervalu cca. jednou za 4 týdny. Výjimkou je pouze první střetnutí, které je dvoudenní: úvodní workshop s networkingem je v sobotu a druhý den v neděli následuje první výukový modul. Výuka je organizovaná tak, aby se vyhnula státním svátkům a obdobím prázdnin. Mezi jednotlivými výukami je prostor na konzultace a přípravu písemných projektů.

Standardní doba studia až po promoci je do jednoho roka.

 

Po každém z osmi modulů odevzdává student písemný projekt zpracovaný na praktické smysluplné téma ze své firmy/organizace či pro jiný subjekt podle dohody. (Teoretické eseje tedy nejsou povolené).

Závěrečná práce efektivně navazuje na písemné projekty k jednotlivým modulům a nepředstavuje pro studenta časový ani psychický problém.

Aby byla práce na projektech maximálně přínosná a efektivní, jsou témata písemných projektů a závěrečné práce předem konzultované se studijním koučem.

Písemné práce hodnotí jednotliví lektoři, přičemž se soustředí na potenciál praktického přínosu. Teoretické rešerše nejsou požadované. Hodnocení obsahuje procentuální hodnocení podle britské stupnice (70% = A) a písemný komentář.

Závěrečnou práci hodnotí dva lektoři – vedoucí práce a oponent práce. Hodnoticí stupnice je stejná jako u písemných projektů.

Po úspěšném ukončení studia obdrží student na slavnostní promoci diplom o absolvování profesního vzdělávacího programu.

V případě vynikajících studijních výsledků a splnění předem definovaných kritérií, je hodnocení výsledku celého studia „s vyznamenáním“. Toto je zapsané na diplomu.

 

Výuka v Brně se realizuje:

Hotel MAXIMUS RESORT ****

Hrázní 327/4a, 635 00 Brno
Czech Republic (mapa)