LL.M Brno

 

Profesní právnické LL.M. studium realizované lektory se světa businessu a advokacie v českém jazyce za exkluzivní cenu. Náš program vychází z nejlepší anglosaské tradice, kterou jsme doplnili o inovativní služby, aby našim studentům poskytoval maximální hodnotu.

 Naší kredibilitu stavíme na kvalitních programech s prezenční výukou s lektory se zkušenostmi z programů pro anglické Nottingham Trent University a Staffordshire University, resp. pro Advokátskou komoru ČR. Dalším důležitým faktem je to, že jako vysoká škola se můžeme zaštítit akreditací na klasické vzdělávací programy, která mj. dokládá vysokou úroveň procesů a kompetencí naší školy. Všechny programy MBA a LL.M., které poskytujeme, procházejí stejnou interní validací, jako na Slovensku akreditované studijní programy, a tím je zajištěna vysoká kvalita této formy studia. PEVŠ má rozsáhlé zkušenosti s tvorbou kvalitních akreditovaných studijních programů, kterých aktuálně nabízí více než 40. 

 

 

Náš koncept LL.M. zahrnuje:

 • kvalitní studium na vysoké škole
 • délka studia do jednoho roku
 • prezenční výuka v 8 klíčových modulech
 • výuka v češtině
 • barevné tištěné a elektronické podklady k výuce
 • odborné manažerské publikace k dalšímu rozvoji
 • lektoři z praxe
 • výuka zaměřená na praxi
 • písemné projekty, které mají smysl
 • studijní kouč
 • efektivní vedení
 • podpora networkingu
 • profesionální péče o zákazníka
 • průběžná péče o kvalitu
 • vynikající ceny a možnost splátek

 

Více o konceptu našich MBA a LL.M. programů.

 

CO JE TO LL.M. STUDIUM

Master of Laws (LL.M.) je studijní program zaměřený na získání znalostí v oblasti práva. Úspěšní absolventi profesního programu obdrží diplom a získají tak titul LL.M. uváděný za jménem. Studium je založené na aplikaci teoretických znalostí z práva do praxe. Na Slovensku a v České republice LL.M. studium spadá do celoživotního (profesního) vzdělávání.

 

KOMU JE LL.M. STUDIUM URČENO

Naše LL.M. programy jsou určeny individuálním zájemcům z oblasti businessu, práva a veřejného sektoru, tedy zejména podnikatelům, manažerům a zaměstnancům firem a organizací, představitelům neziskového sektoru, státní správy a samosprávy, právníkům a dalším, kteří chtějí získat či prohloubit si právní povědomí a rozvinout svoje znalosti a zručnosti v oblasti práva v kontextu podnikání.

Vedle otevřených skupin pro individuální zájemce nabízíme i uzavřené firemní kurzy.

 

V ČEM JE LL.M. JINÉ NEŽ KLASICKÉ STUDIUM PRÁVA

Klasické studium práva je zaměřeno především teoreticky a od studentů se obvykle nevyžaduje okamžité uplatnění jejich teoretických znalostí v praxi. U našeho LL.M. studia se naopak předpokládá, že student je v podnikání již etablován, účastní se samostatného podnikání nebo je v manažerské či jiné výkonné pozici a bude tak bezprostředně aplikovat získávané znalosti do své praxe. Výuka je proto orientovaná prakticky a je vedena s ohledem na vytíženost studujících a podporu jejich networkingu.

 

Více o konceptu našich MBA a LL.M. programů.

Časté otázky a odovědi na ně. 

Více informací k naší nabídce