LL.M Brno

 

 

Profesijné manažérske MBA štúdium realizované lektormi so skúsenosťami z britských programov v slovenskom a českom jazyku za exkluzívnu cenu. Nami ponúkaný MBA program vychádza z najlepšej britskej tradície, ktorú sme doplnili o inovatívne služby, aby našim študentom poskytoval maximálnu hodnotu.

 

Náš koncept MBA zahŕňa:

 • kvalitné štúdium na vysokej škole
 • lektori so skúsenosťami z britských MBA
 • dĺžka štúdia do jedného roka
 • prezenčná výučba v 8 kľúčových moduloch
 • výučba v slovenčine a češtine
 • farebne tlačené a elektronické podklady k výučbe
 • odborné manažérske publikácie k ďalšiemu rozvoju
 • lektori z praxe
 • výučba zameraná na prax
 • písomné projekty, ktoré majú zmysel
 • študijný kouč
 • efektívne vedenie
 • podpora networkingu
 • profesionálna starostlivosť o zákazníka
 • priebežná starostlivosť o kvalitu
 • vynikajúce ceny a možnosť splátok
 • diplom o absolvovaní programu

 

Viac o koncepte našich MBA a LLM programov.

 

ČO JE TO MBA ŠTÚDIUM

Master of Business Administration (MBA) je prestížny profesijný manažérsky študijný program zameraný na získanie znalostí v odbore manažment. Úspešní absolventi programu obdržia diplom a získajú tak titul MBA, ktorý sa uvádza za menom. Na Slovensku  aj v Českej Rebublike MBA štúdium spadá do oblasti celoživotného (profesijného) vzdelávania.

 

KOMU JE MBA ŠTÚDIUM URČENÉ

Naše MBA programy sú určené individuálnym záujemcom – podnikateľom, manažérom a zamestnancom firiem a organizácií, predstaviteľom neziskového sektoru, štátnej správy a samosprávy a všetkým ostatným, ktorí chcú efektívne rozvinúť svoje znalosti a zručnosti v oblasti manažmentu so zameraním na prepájanie teoretických znalostí a praxe, získať nové kontakty a štúdium si poriadne užiť.

Popri štúdiu v otvorených skupinách, pre individuálnych záujemcov, ponúkame aj uzatvorené firemné kurzy.

 

V ČOM JE ŠTÚDIUM MBA INÉ NEŽ KLASICKÉ ŠTÚDIUM EKONÓMIE A MANAŽMENTU

Klasické ekonomické štúdium je zamerané predovšetkým teoreticky a od študentov sa nevyžaduje konfrontácia teórie s praxou ani jej okamžité uplatnenie. Naopak, u MBA štúdia sa predpokladá, že študent je v businesse už etablovaný, obvykle v manažérskej či inej exekutívnej pozícii a pre túto prax aplikuje získavané znalosti. Výučba je tak orientovaná prakticky a je veľmi efektívna s ohľadom na vyťaženosť študujúcich. Medzi študentmi je tiež veľkou výhodou vzájomný o networking.

Viac informácií k našej ponuke