Lektori so skúsenosťami z britských MBA

Väčšina našich MBA lektorov pôsobila v programoch garantovaných britskými Nottingham Trent University a Staffordshire University.