Mgr. Ladislav Koubek, MBA

Absolvoval štúdium psychológie na Fakulte sociálnych štúdií a paralelne štúdium práv na Právnickej fakulte MU v Brne. Tu obhájil magisterskú prácu venovanú strategickému riadeniu. Na Nottingham Trent University získal titul MBA v odbore Strategický management. Absolvoval študijný pobyt v Rakúsku, ďalej certifikovaný program Asociace trénerov a koučov managementu.

Pracoval ako manažér na pozíciách obchodný riaditeľ, následne personálny riaditeľ. Dlhodobo sa venuje poradenstvu v oblasti ľudských zdrojov, strategického riadenia a riadenia obchodu. Zameriava sa najmä na rozvojové projekty strategického charakteru.

V lektorskej oblasti se zameriava najmä na oblasť personalistiky, strategického riadenia, manažérskych a obchodných zručností. Aktívne pôsobí tiež ako kouč obchodníkov a manažérov. Je autorom knihy Praktická psychológia pre manažérov a personalistov.

Jeho záľubou je energetika – jednak vďaka intenzívnej spolupráci s managementami energetických firiem, jednak vďaka potenciálu, ktorý vnímá v tomto odbore. Články z odboru energetiky publikuje mj. v časopise Moravské hospodárstvo.

Vyučoval v ČR validovaných MBA a MSc programoch britskej Staffordshire University. Ďalej vyučoval na Fakulte sociálnych štúdií Masarykovej univerzity a Newton college.

 

Lektorský tím MBA

Lektorský tím LL.M