Mgr. Jitka Kominácká, Ph.D.

Absolvovala obor matematika-výpočetní technika na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Doktorát obhájila v oboru ekonomická informatika na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně. Má dvacetileté zkušenosti se vzděláváním dospělých ve vysokoškolském i firemním prostředí a ve veřejné správě. Je autorkou nebo spoluautorkou mnoha odborných publikací. Zaměřuje se na problematiku geografických informačních technologií pro podporu rozhodování a na jejich integraci do informačního systému podniku. V rámci této činnosti poskytovala odborné konzultace jak v podnicích, tak ve veřejné správě. Od roku 2000 se aktivně zapojuje do projektů zaměřených jak na geografické informační technologie, tak podnikové informační systémy a vzdělávání dospělých. Několik let pracovala ve firmě jako marketingový specialista s úkolem nastavit nejen procesy PR, ale také aktualizovat a integrovat IS/ICT v podniku. Informačním systémům se věnuje z pohledu managementu, tedy analýza stávajícího stavu, alokace zdrojů, návrh, implementace, zabezpečení a provoz s převažujícím projektovým a procesním přístupem.

Lektorský tím MBA

Lektorský tím LL.M