Mgr. Jitka Kominácká, Ph.D.

Absolvovala odbor matematika-výpočtová technika na Prírodovedeckej fakulte Masarykovej univerzity v Brne. Doktorát obhájila v odbore ekonomická informatika na Prevádzkovo ekonomickej fakulte Mendelovej univerzity v Brne. Má dvadsaťročné skúsenosti so vzdelávaním dospelých vo vysokoškolskom aj firemnom prostredí a vo verejnej správe. Je autorkou alebo spoluautorkou mnohých odborných publikácií. Zameriava sa na problematiku geografických informačných technológií pre podporu rozhodovania a na ich integráciu do informačného systému podniku. V rámci tejto činnosti poskytovala odborné konzultácie ako v podnikoch, tak vo verejnej správe. Od roku 2000 sa aktívne zapája do projektov zameraných ako na geografické informačné technológie, tak podnikové informačné systémy a vzdelávania dospelých. Niekoľko rokov pracovala vo firme ako marketingový špecialista s úlohou nastaviť nielen procesy PR, ale aj aktualizovať a integrovať IS / ICT v podniku. Informačným systémom sa venuje z pohľadu manažmentu, teda analýzy súčasného stavu, alokácie zdrojov, návrhu, implementácie, zabezpečenia a prevádzky s prevažujúcim projektovým a procesným prístupom.

 

Lektorský tím MBA

Lektorský tím LL.M