Mgr. Ing. Vojtěch Szalay

Po štúdiu Vysokej vojenskej školy vo Vyškove pôsobil v Armáde ČR vo veliteľských a logistických funkciách. Po odchode z armády samostatne podnikal a popri tom absolvoval Právnickú fakultu Masarykovej univerzity v Brne. Od začiatku roku 2011 je advokátom s vlastnou advokátskej praxou. Jeho advokátska kancelária má sídlo v meste Břeclavi, pobočku potom v neďalekom Mikulove. Klientelu jeho advokátskej kancelárie tvoria ako fyzické, tak i právnické osoby. S ohľadom na polohu jeho kancelárií je potom logickým vyústením, že medzi jeho klientov patria nielen osoby z ČR, ale aj zo susedných krajín (Slovenska a Rakúska). Pri poskytovaní právnych služieb sa zameriava predovšetkým na oblasť práva občianskeho, práva obchodných korporácií, medzinárodného obchodného práva a práva z prepravy (CMR).

Lektorský tím MBA

Lektorský tím LL.M