JUDr. Sáša Navrátilová, MBA

Je absolventkou Právnickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne, kde zložila aj rigoróznu skúšku. Po štúdiu pôsobila ako podniková právnička. S vyznamenaním absolvovala Nottingham Trent University Brno International Business School, Master of Business Administration Senior Executive, keď v septembri 2010 dostala tiež ocenenie profesora Keith C. Shorta pre najlepšiu študentku programu. Od roku 1996 je advokátkou s vlastnou advokátskou praxou, ktorú vykonáva najmä v Brne. Jej klienti sa dlhodobo regrutujú z radov významných nadnárodných i českých firiem. Čo sa týka jej ďalších kľúčových skúseností – venuje sa prednáškovej činnosti, okrem iného je lektorkou Českej advokátskej komory. Pôsobí tiež ako konzultantka a lektorka Zväzu obchodu a cestovného ruchu ČR. Má taktiež aj mnoho praktických skúseností z oblasti riadenia, keď pôsobila ako podpredsedníčka predstavenstva spoločnosti PPA Controll CZ, a.s. (2014 – 2017), členka dozornej rady spoločnosti AHOLD Slovakia, a.s. (1996 – 2006), členka dozornej rady spoločnosti Arch. Design Plus, a.s. (2001 – 2008), podpredsedníčka predstavenstva spoločnosti JUH 2000, a.s. (Koncesionár spoločnosti Renault Slovensko – 2000 – 2002), manažérka Martina Pozerala, majstra sveta v behu na lyžiach na 50 km z Val di Fiemme z roku 2003 (2002 – 2003), likvidátorka spoločností (AHOLD, spoločný podnik, Estatius Slovakia, as , SOLANO Properties, as, MORENO Investment a ďalších). Je konateľkou spoločností BB157, s.r.o. a GDPR asistent, s.r.o

Lektorský tím MBA

Lektorský tím LL.M