JUDr. Jiří Navrátil

Je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, kde složil i rigorózní zkoušku. Po studiu působil jako podnikový právník v nadnárodních společnostech zaměřujících se na oblast maloobchodu. Je advokátem s vlastní advokátní praxí, kterou vykonává v Brně i Praze a rovněž zapsaným mediátorem. Má zkušenosti s funkcí člena tribunálu mezinárodního arbitrážního soudu ICC v Paříži, je členem expertního týmu rozkladové komise Úřadu pro ochranu osobních údajů. Věnuje se přednáškové činnosti, mj. je lektorem České advokátní komory pro oblast správního práva a ochrany osobních údajů (GDPR). Kolektiv autorů pod jeho vedením připravil publikace GDPR pro praxi.

Lektorský tím MBA

Lektorský tím LL.M