JUDr. Jiří Navrátil

Je absolventom Právnickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne, kde zložil aj rigoróznu skúšku. Po štúdiu pôsobil ako podnikový právnik v nadnárodných spoločnostiach zameraných na oblasť maloobchodu. Je advokátom s vlastnou advokátskej praxou, ktorú vykonáva v Brne i Prahe a tiež je zapísaný v zozname mediátorov. Má skúsenosti s funkciou člena tribunálu medzinárodného arbitrážneho súdu ICC v Paríži, je členom expertného tímu rozkladovej komisie Úradu pre ochranu osobných údajov. Venuje sa prednáškovej činnosti, okrem iného je lektorom Českej advokátskej komory pre oblasť správneho práva a ochrany osobných údajov (GDPR). Kolektív autorov pod jeho vedením pripravil publikácia GDPR pre prax.

Lektorský tím MBA

Lektorský tím LL.M