JUDr. Jaroslav Králíček, Ph.D.

V roce 2010 s vyznamenáním absolvoval magisterský studijní program na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. Zde rovněž později v roce 2015 pod vedením tehdejší děkanky Právnické fakulty Masarykovy univerzity úspěšně absolvoval rigorózní řízení a čtyřletý doktorský studijní program. V rámci svého vzdělávání čerpal vzácné zkušenosti i prostřednictvím zahraničních studijních pobytů, například na Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht v Hamburku ve Spolkové republice Německo, na International Court of Justice v Haagu v Nizozemském království, či například v rámci předchozího ročního studia na Granada High School v Kalifornii v USA. Od roku 2015 je advokátem s vlastní advokátní praxí se sídlem v Brně a s pobočkou v Semilech, přičemž se specializuje i na mezinárodní právo, jemuž se v České republice věnuje pouze úzká skupina advokátů. Od roku 2010 se na Právnické fakultě Masarykovy univerzity podílí na výuce právních předmětů, v současné době pak zejména na cizojazyčné výuce zahraničních studentů coby expert z praxe. Od roku 2010 se věnuje též odborné publikační činnosti. Cenné zkušenosti z oblasti řízení získal nejen v rámci v roce 2012 na Masarykově univerzitě absolvovaného vzdělání PREFEKT zaměřeného na organizaci a řízení a management projektů, ale zejména coby jednatel specializované stavební společnosti a rovněž prostřednictvím organizace a aktivní účasti na v současné době připravovaných podnikatelských záměrech s přeshraničními přesahy.

Lektorský tím MBA

Lektorský tím LL.M