Ing. Ondřej Valsa, CSc., MBA

Absolvoval Fakultu elektrotechniky VUT Brno. Hodnosti kandidáta věd obhájil na FEL ČVUT se zaměřením na oblast speciálních programovacích jazyků. Je absolventem MBA Senior Executive na BIBS, semináře efektivního managementu v IMD Lausanne, přípravy specialistů mezinárodních organizací v ČEZ a řady dalších kurzů. Dlouhodobě pracuje pro ČEZ jako specialista programového vybavení jaderných elektráren. V průběhu profesní kariéry zastával různé manažerské funkce, především v oblasti řízení informatiky pro potřeby jaderných elektráren. V současnosti je projektovým manažerem se zodpovědností za ICT projekty týkající se elektráren a výroby elektrické energie. Je i lektorem projektového řízení, patří mezi schopné vyjednavače a mediátory s dlouholetými zkušenostmi, lektor kurzů osobnostního rozvoje, včetně vedení modelového kurzu osobnostního rozvoje pro OutwardBound Hong Kong. Vyučoval v MBA programech britských univerzit Nottingham Trent University a Staffordshire University validovaných pro Českou republiku.

Lektorský tím MBA

Lektorský tím LL.M