Ing. Ondřej Valsa, CSc., MBA

Absolvoval Fakultu elektrotechniky VUT Brno. Titul kandidáta vied obhájil na FEL ČVUT so zameraním na oblasť špeciálnych programovacích jazykov. Je absolventom MBA Senior Executive na BIBS, seminára efektívneho manažmentu v IMD Lausanne, prípravy špecialistov medzinárodných organizácií v ČEZ a rady ďalších kurzov. Dlhodobo pracuje pre ČEZ ako špecialista programového vybavenia jadrových elektrární. V priebehu profesionálnej kariéry zastával rôzne manažérske funkcie, predovšetkým v oblasti riadenia informatiky pre potreby jadrových elektrární. V súčasnosti je projektovým manažérom so zodpovednosťou za ICT projekty týkajúce sa elektrární a výroby elektrickej energie. Je aj lektorom projektového riadenia, patrí medzi schopného vyjednávača a mediátora s dlhoročnými skúsenosťami, lektor kurzov osobnostného rozvoja, vrátane vedenia modelového kurzu osobnostného rozvoja pre OutwardBound Hong Kong. Vyučoval v MBA programoch britských univerzít Nottingham Trent University a Staffordshire University validovaných pre Českú republiku.

 

Lektorský tím MBA

Lektorský tím LL.M