Ing. Martin Přibyl, Ph.D.

Absolvoval magisterské a doktorské studium na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity  Brně. Je držitelem certifikátu CIMA-A. Pomáhá podnikům v oblasti marketingu a komunikace, a to nejen v rovině konzultační, ale také realizační a vzdělávací, v rámci vlastní společnosti PRIBYLADD s.r.o., společnosti orientované na změnu a přidanou hodnotu, a dále je lektorem NEVERBALNE.cz. Oblastí jeho zájmu jsou především motivace, komunikace, marketing a budování značky, public relations a prezentační dovednosti. Aktivní je i v roli projektového řízení, ať už jako konzultant, projektový manažer a nebo fundraiser měkkých i tvrdých projektů financovaných z vlastních prostředků klientů, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, ČEZ, NROS, FRVŠ, OPVK, ROP a jiných zdrojů. Celková hodnota realizovaných projektů přesahuje 100 milionů Kč. Jeho zkušenosti pramení z více než čtrnáctileté pedagogické praxe, při vedení neziskové organizace a v neposlední řadě v manažerských pozicích. Vyučoval v MBA programu britské Staffordshire University validovaném v ČR.

Lektorský tím MBA

Lektorský tím LL.M