Ing. Martin Přibyl, Ph.D.

Absolvoval magisterské a doktorandské štúdium na Prevádzkovo ekonomickej fakulte Mendelovej univerzity Brne. Je držiteľom certifikátu CIMA-A. Pomáha podnikom v oblasti marketingu a komunikácie, a to nielen v rovine konzultačnej, ale aj realizačnej a vzdelávacej, v rámci vlastnej spoločnosti PRIBYLADD s.r.o., spoločnosti orientovanej na zmenu a pridanú hodnotu, a ďalej je lektorom NEVERBALNE.cz. Oblasťou jeho záujmu sú predovšetkým motivácie, komunikácie, marketing a budovanie značky, public relations a prezentačné zručnosti. Aktívny je aj v úlohe projektového riadenia, či už ako konzultant, projektový manažér a alebo fundraiser mäkkých i tvrdých projektov financovaných z vlastných prostriedkov klientov, Ministerstva priemyslu a obchodu, Ministerstva školstva, mládeže a telovýchovy, ČEZ, NROS, FRVŠ, OPVK, ROP a iných zdrojov. Celková hodnota realizovaných projektov presahuje 100 miliónov CZK. Jeho skúsenosti pramenia z viac ako štrnásťročnej pedagogickej praxe, pri vedení neziskovej organizácie a v neposlednom rade v manažérskych pozíciách. Vyučoval v MBA programe britskej Staffordshire University validovanom v ČR.

Lektorský tím MBA

Lektorský tím LL.M