Ing. Josef Polák, Ph.D.

Absolvoval magisterské studium na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně a doktorské studium v oboru Řízení a ekonomika podniku Fakulty podnikatelské téže školy. Ve své praxi se věnuje problematice komerčního rizika a exportu v rámci obchodu s asijskými partnery a problematice čistého pracovního kapitálu. V minulosti podnikal v oblasti financí, ekonomického SW a poradenství. Dlouhodobě spolupracuje se soukromými a oborovými organizacemi, mezi které patří např. HKTDC, Obchodní komora, The Association of Credit for Central and Eastern Europe apod. V současné době se zaměřuje na rozvoj podnikání ve Velké Británii. Je autorem a spoluautorem řady odborných publikací. Jako lektor a manažer kurzů působil na několika vysokých školách (Mendelova univerzita v Brně, Vysoké učení technické v Brně a Brno International Business School). Vyučoval v MBA programu britské Staffordshire University validovaném v ČR, který spolu s dalšími zahraničními studijními programy i koordinoval.

 

Lektorský tím MBA

Lektorský tím LL.M