Ing. Josef Polák, Ph.D.

Absolvoval magisterské štúdium na Fakulte elektrotechniky a komunikačných technológií VUT v Brne a doktorandské štúdium v odbore Riadenie a ekonomika podniku Fakulty podnikania VUT v Brne. Vo svojej praxi sa venuje problematike komerčného riziká a exportu, v rámci obchodu s ázijskými partnermi a problematike čistého pracovného kapitálu. V minulosti podnikal v oblasti financií, ekonomického SW a poradenstvo. Dlhodobo spolupracuje so súkromnými a obchodnými organizáciami, medzi ktoré patrí napr. HKTDC, Obchodná komora, The Association of Credit for Central and Eastern Europe pod. V súčasnosti sa zameriava na rozvoj podnikania vo Veľkej Británii. Je autorom a spoluautorom mnohých odborných publikácií. Ako lektor a manažér kurzov pôsobil na niekoľkých vysokých školách (Mendelova univerzita v Brne, Vysoké učení technické v Brne a Brno International Business School). Vyučoval v MBA programe britskej Staffordshire University validovanom v ČR, ktorý spolu s ďalšími zahraničnými študijnými programami aj koordinoval.

 

Lektorský tím MBA

Lektorský tím LL.M