Ing. Antonino Milicia, Ph.D., MBA

Absolvoval strojírenskou technologii na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně a na Fakultě podnikatelské stejné školy ekonomiku, management a právo. Zde obhájil i doktorskou práci věnovanou strategickému myšlení. Pro její mezioborové zaměření čtyři semestry navštěvoval výuku magisterského studia psychologie na FSS Masarykovy univerzity. Na Nottingham Trent University získal s vyznamenáním titul MBA. Je držitel mezinárodních certifikátů projektového řízení PRINCE, procesního řízení ITIL, LEAN SIX SIGMA a dalších. Pracoval jako manažer jak v těch nejvyšších pozicích – předseda představenstva, jednatel, generální ředitel, ředitel, ale i ve středním managementu v oblasti ekonomiky, marketingu, projektového a produktového managementu ad. Dlouhodobě se věnuje exekutivě a poradenství při realizaci inovačních projektů a transferu technologií. Svých znalostí a zkušeností využívá i ve svém zapojení do veřejně prospěšných aktivit. V lektorské oblasti se zaměřuje zejména na strategické řízení, projektové řízení, strategický marketing a jako fanoušek MS Excel jeho business aplikaci. Věnuje se i koučinku manažerů. Vyučoval v ČR validovaných MBA a LL.M programech britských univerzit Nottingham Trent University a Staffordshire University. Svých zkušeností využil při vytvoření vlastního konceptu vzdělávání manažerů vycházející z britských studií přizpůsobených českému a slovenskému prostředí.

Lektorský tím MBA

Lektorský tím LL.M