Ing. Antonino Milicia, Ph.D., MBA

Absolvoval strojárenskú technológiu na Fakulte strojného inžinierstva VUT v Brne a na Podnikateľskej fakulte VUT ekonomiku, management a právo. Tu obhájil aj doktorskú prácu venovanú strategickému mysleniu. Pre jej medziodborové zameranie štyri semestre navštevoval výučbu magisterského štúdia psychológie na FSS Masarykovej univerzity. Na Nottingham Trent University získal s vyznamenaním titul MBA. Je držiteľom medzinárodných certifikátov projektového riadenia PRINCE, procesného riadenia ITIL, LEAN SIX SIGMA a ďalších. Pracoval ako manažér v tých najvyšších pozíciách – predseda predstavenstva, konateľ, generálny riaditeľ, riaditeľ, ale aj v strednom manažmente v oblasti ekonomiky, marketingu, projektového a produktového riadenia, kvality, atď. Dlhodobo sa venuje exekutíve a poradenstvo pri realizácii inovačných projektov a transferu technológií. Svojich znalostí a skúseností využíva aj vo svojom zapojení do verejnoprospešných aktivít. V lektorskej oblasti sa zameriava najmä na strategické riadenie, projektové riadenie, marketing a ako fanúšik MS Excel jeho business aplikácii. Venuje sa aj koučingu manažérov. Vyučoval v ČR validovaných MBA a LL.M programoch britských univerzít Nottingham Trent University a Staffordshire University. Svojich skúseností využil pri vytvorení vlastného konceptu vzdelávania manažérov vychádzajúceho z britských štúdií prispôsobených českému a slovenskému prostrediu.

 

Lektorský tím MBA

Lektorský tím LL.M