doc. PhDr. Lubomír Kostroň, CSc., MA

Magisterský diplom získal v USA na University of Colorado v oboru psychologie a sociologie nostrifikovaný Karlovou univerzitou v Praze. Doktorát v oboru psychologie obhájil na Univerzitě Komenského Bratislava. Zde získal v oboru ekonomie i vědeckou hodnost CSc. (poté, co na VŠE, Fakultě obchodní, absolvoval ekonomicky zaměřený čtyř-semestrový postgraduální kurs). Díky Fulbrightově nadaci získal možnost dlouhodobého studijního pobytu v USA. Dále se zúčastnil kratších studijních pobytů ve Švédsku, Itálii a Holandsku.Jeho odborné zaměření je na kognitivní procesy, rozvoj lidských zdrojů v organizaci a řízení, psychologie v architektuře, komplexní a dynamické systémy ad. V těchto oblastech i překládal z angličtiny do češtiny. Působil jako psycholog, ekonom a odborník v několika organizacích. Jako učitel působil v Psychologickém ústavu FF MU a na Katedře psychologie FSS MU, kde se i habilitoval. Účastnil se několika výzkumných projektů, jejich výsledky prezentoval na národních i mezinárodních konferencích. Má za sebou bohatou publikační činnost (www.kostron.cz).Výuce psychologie a řízení lidských zdrojů se věnoval na Masarykově univerzitě, Brno Business School, Brno International Business School, University of New York in Prague, MotivP Brno ad. Vyučoval v MBA programech britských univerzit Nottingham Trent University a Staffordshire University validovaných v České republice.

 

Lektorský tím MBA

Lektorský tím LL.M