KONTAKTY

 

INFORMÁCIE PRE UCHÁDZAČOV

Bc. ROMAN HRUŠKA, MBA

Tel: +421 910 829 281

E-mail: roman.hruska@paneurouni.com

 

 

INFORMÁCIE PRE ŠTUDENTOV

PhDr. MIRIAMA MIKULKOVÁ, PhD

E – mail: miriama.mikulkova@paneurouni.com