Ing. Beatrix Tonkovičová, MBA

(2019, vyznamenaní)

Štúdium MBA bolo pre mňa veľkým prínosom. Urobila som správne rozhodnutie pre môj ďalší rozvoj a rast.  Ukázalo mi nové cesty a prístupy pre moju prácu vo firme, v ktorej aktívne pôsobím. Oceňujem najmä prepojenie štúdia na prax vďaka kvalitnému výberu prednášateľov. Na každú tému študijnej oblasti som sa veľmi tešila a vždy splnili moje očakávania.

Po skončení prednášky som bola nabitá energiou, svoje vedomosti som si tu rozširovala a dopĺňala novými. Zároveň to bola príležitosť spoznať nových ľudí, ktorí pôsobia v iných oblastiach a mohli sme si tak vymieňať skúsenosti, čo veľmi oceňujem. Vyhovoval mi mesačný cyklus prednášok v sobotu vzhľadom na moje pracovné povinnosti počas týždňa.V rámci daného mesiaca som sa mohla venovať prioritne danej jednej oblasti, študovať materiál a spracovať assignment.