Efektivní vedení

Pro zpracování písemných projektů mohou studenti využít šablonu dokumentů s připravenou strukturou práce, vyřešenými formálními náležitostmi, automatickou sumarizací výstupů z dílčích analýz apod. Závěrečná práce efektivně navazuje na písemné projekty k jednotlivým modulům.