Efektívne vedenie

Pre spracovanie písomných projektov môžu študenti využiť šablonu dokumentov s pripravenou štruktúrou práce, vyriešenými formálnymi náležitosťami, automatickou sumarizáciou výstupov z jednotlivých analýz apod. Záverečná práca efektivne nadväzuje na písomné projekty k jednotlivým modulom.