Diplom o absolvování

Studijní programy mají charakter profesního vzdělávání. Po úspěšném ukončení studia obdrží student na slavnostní promoci diplom o absolvování profesního vzdělávacího programu.