Diplom o absolvovaní

Študijné programy majú charakter profesijného vzdelávania. Po úspěšnom ukončení štúdia obdrží študent na slávnostnej promócii diplom o absolvovaní profesijného vzdelávacieho programu.