Délka studia do jednoho roku

Dnešní doba je rychlá. Studium jsme proto zintenzívnili a zkrátili, aby dokázalo reagovat na změny v kariérách a osobním životě studentů a od zahájení po absolvování trvalo do jednoho roku.