Daňovo uznateľné náklady za štúdium

Pokiaľ je štúdium zamestnanca hradené firmou, je daňovo uznateľným nákladom. Odpočtom DPH a znížením základu dane z príjmu môžete znížit náklady na štúdium o viac ako 30 %.