Daňově uznatelné náklady za studium

Pokud je studium zaměstnanci hrazené firmou, je daňově uznatelným nákladem. Odpočtem DPH a snížením základu daně s příjmu můžete snížit náklady na studium o více jak 30 %.