Ďalšie odborné publikácie

Okrem tlačených skript priamo k výučbe lektori vybrali ďalšie zaujímavé knižné publikácie pre ďalší odborný rozvoj vo vyučovanej problematike.