ČASTÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI NA NĚ

 

 

V čem se MBA a LL.M. studium liší od klasického studia?

Rozdílů je mnoho. Vedle jiného přístupu ke studentům a podpoře networkingu je to zejména důsledná orientace na praxi. Klasická ekonomická a právnická studia jsou zaměřena velmi teoreticky a od studentů se nevyžaduje konfrontace teorie s praxí ani její okamžité uplatnění. Vedle toho u MBA a LL.M. studia se předpokládá, že student je již pracovně etablován, obvykle ve vyšší manažerské/právnické pozici, a pro tuto praxi aplikuje získávané znalosti. Studium je proto orientováno prakticky a je velmi efektivní s ohledem na vytíženost studujících.

 

Jaký je rozdíl mezi zahraničním diplomem a diplomem od slovenských subjektů?

Odpověď na tuto otázku je složitá, protože existuje mnoho aspektů, ale v jednoduchosti – v zahraničí stejně jako u nás mají svůj systém vzdělávání a kontrolují jeho kvalitu – jednotlivé školy se akreditují (stejně tomu tak je i v České republice a na Slovensku pro studia s tituly Ing., Bc. apod.). Takové studium mimo své mateřské země bývá poskytováno omezeně nebo vůbec (brání tomu akreditace v této zemi). To, že jde o zahraniční vysokou školu, však ještě neznamená, že má plnohodnotnou akreditaci, stejně jako v České republice a na Slovensku nemá každá škola akreditaci pro všechny typy studia. Cena skutečně akreditovaného studia, které bývá v angličtině a trvá 2 až 3 roky, je i řádově vyšší než neakreditovaného. České ani slovenské zákony zahraniční tituly neřeší ani negarantují – MBA a LL.M. tituly tak stojí mimo národní systém akreditací a nazývají se tzv. „profesním vzděláním“ – jejich poskytování není v podstatě zákonem omezováno. Takové studium pak může poskytovat prakticky kdokoliv. Vedle seriózních škol, které respektují vážnost MBA a LL.M. studia, toho využívají různé agentury, které těží z prestižnosti těchto titulů a jejich vysoké ceny a bez tomu odpovídajících nákladů prodávají diplomy, aniž bych poskytovali relevantní vzdělání. Tyto agentury se kvůli lepšímu image zaštiťují akreditacemi na různé zahraniční subjekty, které však nemají ve skutečnosti žádnou váhu – nejde o studium akreditované relevantním orgánem ve smyslu mezinárodně platného diplomu. Stejné to je s jejich odkazováním na členství v různých asociacích, vkládání jmen známých škol do svého názvu, slov jako je „school“, „university“ apod. (i když nejsou vysokými školami). To vše jen vytváří krytí ničím nepodložené kvalitě studia.

 

Jaká je kredibilita vašich diplomů?

Naše MBA a LL.M. programy jsou tzv. profesním vzděláním. Naší kredibilitu stavíme na kvalitních programech s prezenční výukou s lektory se zkušenostmi z programů pro anglické Nottingham Trent University a Staffordshire University, resp. pro Advokátskou komoru. Dalším důležitým faktem je to, že jako vysoká škola se můžeme zaštítit akreditací na klasické vzdělávací programy, která mj. dokládá vysokou úroveň procesů a kompetencí naší školy. Všechny programy MBA a LL.M., které poskytujeme, procházejí stejnou interní validací, jako na Slovensku akreditované studijní programy, a tím je zajištěna vysoká kvalita této formy studia. PEVŠ má rozsáhlé zkušenosti s tvorbou kvalitních akreditovaných studijních programů, kterých aktuálně nabízí více než 40.

 

Je možné u vás studovat i v zahraničí akreditované programy?

Takovou možnost jsme nabízeli, ale kvůli vysoké ceně a délce studia byl o ni malý zájem. Naše v současnosti nabízené programy vycházejí z těch akreditovaných (lektoři, přístup), ale upravili jsme je tak, aby byly dostupnější (převedené z angličtiny, kratší, mnohem levnější) a nadto ještě vylepšili (studijní kouč, větší podpora během studia a větší orientace na praxi).

 

Jaká je hodnota MBA a LL.M. diplomu obecně?

Pro někoho má MBA a LL.M. studium hodnotu pouze v získaném diplomu, resp. v titulu. Pokud by to tak skutečně bylo, nebyla by to dobrá investice. Přínosy těchto prestižních studií jsou totiž mnohem ambicióznější. Vedle formálního zvýšení kvalifikace a nových znalostí je to i získání nových kontaktů, impulsů do zaměstnání či podnikání a v neposlední řadě jsou to i výstupy studia v podobě písemných projektů, které naši lektoři a studijní koučové směřují tak, aby byly skutečné pro studenty smysluplné. Na všechny tyto aspekty se naše programy zaměřují. Zajímavým pohledem na efektivnost nákladů na studium je i možnost získání nového zaměstnance, zaměstnavatele či zakázky díky novým kontaktům ve skupině studentů. V takovém případě se náklady na studium mohou vrátit okamžitě.

 

Lze zapsat titul MBA a LL.M. do občanského průkazu?

Protože se jedná o profesní vzdělávání, titul se do občanského průkazu nezapisuje. Někdy ale úřady překvapí a zápis provedou.

 

Jaký je rozdíl mezi prezenčním a on-line studium?

On-line studium je „chytré“ řešení jak formálně zrealizovat studium a minimalizovat náklady na ně (proto se tak často využívá u dotačních projektů). V MBA a LL.M. studiu je ale velmi důležitá interakce mezi lektorem a studenty i mezi studenty vzájemně, proto „on-line MBA studium“ (či LL.M.) je protimluv. Je to pouze cesta jak za tisíce Eur prodat diplom s minimálními náklady v řádu stovek Eur. On-line MBA a LL.M. programy jsou zcela v rozporu s duchem toho, co to MBA a LL.M. studium je. Proto i naše vysoká škola nabízí jen prezenční studia, tedy výuku založenou na pravidelném setkání lektorů se studenty na přímé výuce.

 

Proč jsou tak velké rozdíly v cenách? Co si za peníze kupuji?

Největšími náklady na studium jsou platy lektorů a v případě akreditovaných programů licence či jiné poplatky zahraničním partnerům. Klasická britská studia tak stojí cca 12.000€. Nejlevnější nabídky agentur, které oba hlavní náklady nemají, jsou pak kolem 3.000€. Naše škola šla odlišnou cestou – přivedli jsme lektory se zkušenostmi z výuky na tradičních britských programech, jejich know how jsme uplatnili v našich podmínkách a namísto placení drahých licencí do zahraničí jsme radikálně snížili cenu pro studenty. Nabízíme tak programy založené na britských standardech za cca třetinovou cenu.

 

Proč má některá konkurence nižší ceny? 

To je jednoduché, nižší kvalita stojí méně peněz. Nejnižší ceny poskytují agentury poskytující on-line kurzy. Ty ušetří hodně prostředků za práci lektorů, ale MBA a LL.M. studium bez kontaktu s lektorem a ostatními studenty je zcela v rozporu s podstatou těchto studií. Naše studia nejsou nejlevnější na trhu, ale mají bezkonkurenční poměr kvalita/cena, protože optimálně kombinujeme kvalitu s efektivitou.

 

Pokud bych u vás studoval(a) MBA i LL.M. studium, mohu získat nějaké zvýhodnění?

Ano, našim studentům a absolventům poskytujeme významnou slevu, která se vztahuje i na tuto situaci. 

 

Jaké jsou u jednotlivých studií rozdíly v lektorech?

U programů na vysokých školách je důležité sledovat, že nejde o běžné akademiky, kteří jsou zaměřeni teoreticky (musí realizovat výzkum, publikovat apod.). Lektorský tým u MBA a LL.M. na vysoké škole by měl být tedy jiný než u jejich ostatních tradičních programů. U vzdělávacích agentur je situace pestřejší. Z důvodu jejich snahy o udržení nízkých nákladů často angažují buď opět akademiky, včetně doktorandů, anebo jdou druhým extrémem – využívají osoby z praxe, ale bez jakékoliv teoretické průpravy a rozhledu, takže výuka má povahu souboru jejich osobních životních zkušeností ničím objektivně nepodložených. Často jsou to profesionální lektoři čehokoliv. U lektorského týmu je tedy dobré sledovat vzdělání lektorů, jejich praxi a zkušenosti. U lektorů, kteří ovládají vše, je dobré být dvojnásob na pozoru.

 

 Kdo učí u vás? 

Vybíráme si lektory, kteří splňují tři hlavní podmínky – důkladnou znalost věci, aby o ní mohli učit, lidi z praxe, aby o ní jen neteorizovali, a v neposlední řadě s orientací na zákazníka, aby studentům poskytovali ty nejlepší služby. Profesně jde o manažery, vlastníky firem, advokáty apod., kteří mají zároveň lektorské dovednosti a zkušenosti. Velká část našich lektorů vyučovala v MBA programech pro Nottingham Trent University a Staffordshire University z Velké Británie, resp. pro Advokátskou komoru (LL.M.). Pro naše lektory není výuka hlavní zdroj obživy, je to spíše koníček a cesta jak poznávat nové a zajímavé lidi a podle toho také přistupují ke studentům.

 

Jak jsou studijní skupiny velké?

Studijní skupiny mají obvykle kolem 15 až 25 studentů.

 

Jak moc je studium na PEVŠ náročné?

Na jedné straně jsme seriózní škola a neprodáváme diplomy, na druhou stranu děláme vše proto, abychom studium studentům maximálně usnadnili a zpříjemnili. Průvodcem studenta celým studiem je studijní kouč, kterým je zkušený manažer (MBA) či právník (LL.M.) zároveň znalý všech zákoutí studijní agendy. Tedy na rozdíl od referentky studijního oddělení na běžné vysoké škole je kouč studentovi rovnocenným partnerem a oporou schopnou poradit a vést studenta s patřičným porozuměním a vhledem. Protože studenty nezkoušíme z teorie, je jediným výstupem pro hodnocení a zároveň hlavní povinností studenta zpracovat písemné projekty pro jednotlivé moduly. V tom jim pomáhají chytré šablony. Témata projektů zásadně nepřidělujeme (nevnucujeme), ale student si je volí sám ve spolupráci se studijním koučem a lektory a to tak, aby mu výstupy přinesly užitek. Postupné rozpracování jednotlivých témat pak efektivně vede k vytvoření závěrečné práce.

 

Shrnutí – Jak si vybrat to správné studium?

Hodnota diplomu vždy odpovídá důvěryhodnosti toho, kdo ho vydal. Obecně lze říci, že nejprestižnější je prezenční studium v angličtině na známé britské či americké univerzitě (jiné státy jsou s velkým otazníkem). To je ale velmi drahé a trvá až tři roky. Kdo si to však může dovolit finančně a časově, je dobrá volba studium na renomované univerzitě v zahraničí. Časově a finančně dostupnější variantou je prezenční studium na slovenské či české vysoké škole se zkušenostmi s tímto typem studia, kterým se nevyplatí ohrožovat svoji pověst nekvalitními programy – to je případ naší školy. Vysoká škola totiž podléhá národní akreditaci a má proto v mnoha oblastech nastavené vysoké standardy studia. Vedle toho vzdělávací agentury nepodléhají žádným pravidlům a často je jejich hlavní kompetencí nalákat studenty na slevu a jednoduchost studia. Diplom od takových subjektů má pak jen hodnotu důvěry do nich vložené, a svému nositeli může i více uškodit než pomoci, protože způsob jeho nabytí bývá dáván do rovnítka se seriózností nositele. Při výběru studia je tedy třeba být velmi pozorný a uvažovat kriticky. Jasným signálem k obezřetnosti je nabídka on-line studia a velmi nízká cena. Cenový rozdíl nejlevnějších studií a programů na vysokých školách však nebývá dramatický.