MBA a LL.M.

programy na PEVŠ

Prestížne štúdium, ktoré Vás posunie ďalej.…

Miesta výučby a študijné programy

Hlavné výhody MBA a LL.M. štúdia na PEVŠ

Britský koncept štúdia

Naše štúdium vychádza z tradičných britských MBA a LL.M. programov. Tieto osvedčené koncepty manažerského a právnického vzdelávania sme prispôsobili našim podmienkam a doplnili o inovatívne služby, aby sme našim študentom poskytovali maximálnu hodnotu.

Výučba zameraná na prax

Oproti štátom akreditovaným študijným programom, kde je nutné množstvo teórie, sú naše MBA a LL.M. programy zamerané čisto prakticky a zajímavé teórie a metódy sú vždy prezentované na praktických príkladoch.

... a ďalšie výhody

Skutočná prezenčná výučba

Jedine reálna prezenčná výučba poskytuje potrebnú interakciu lektora so študentmi a umožňuje vzájomné odovzdávanie si skúseností medzi študentmi a ich networking. Práve preto neponúkame formu on-line štúdia.

Výučba v češtine a slovenčine

Aby sme minimalizovali jazykovú bariéru, je celé štúdium vrátane písomných prác, študijných podkladov, konzultácií atď. realizované v českom a slovenskom jazyku.

Dĺžka štúdia do jedného roka

Dnešná doba je rychlá. Štúdium sme preto zintenzívnili a skrátili, aby dokázalo reagovať na zmeny v kariérach a osobnom živote študentov a od zahájenia po absolvovanie trvalo do jedného roku.

Študijný kouč

Všetci študenti majú k dispozícii študijného kouča, ktorým je skúsený manažér – lektor, alebo právnik – lektor, ktorý dobre pozná ako odbornú oblasť praxe študenta, tak i akademickú oblasť MBA / LL.M. štúdia. Študijný kouč študenta vedie

Lektori z praxe

Naši lektori sú ľudia z praxe, so schopnosťou učiť dospelých a orientovať se na potreby študentov. To sú naše hlavné výberové kritéria. Počet vedeckých publikacií je pre nás vedľajší.

Písomné projekty, ktoré majú zmysel

Nehodnotíme študentov podľa znalosti teórie, ale schopnosti aplikovať nové vedomosti do svojich firem a organizacií. Študenti v každom module spracovávajú prakticky zameraný písomný projekt tak, aby im dal reálný prínos pre ich prax.

Efektívne vedenie

Pre spracovanie písomných projektov môžu študenti využiť šablonu dokumentov s pripravenou štruktúrou práce, vyriešenými formálnymi náležitosťami, automatickou sumarizáciou výstupov z jednotlivých analýz apod. Záverečná práca efektivne nadväzuje na písomné projekty k jednotlivým modulom.

Tlačené a elektronické výučbové materiály

Ku všetkým výučbovým modulom študenti dostávajú farebne vytlačené skriptá s prezentáciou k výučbe a základnými informáciami k modulu. Tieto skriptá sú k dispozícii aj elektronicky na intranete školy.

Ďalšie odborné publikácie

Okrem tlačených skript priamo k výučbe lektori vybrali ďalšie zaujímavé knižné publikácie pre ďalší odborný rozvoj vo vyučovanej problematike.

Podpora networkingu

Jedným z významných benefitov MBA a LL.M. štúdia sú nové kontakty. Preto vytvárame prostredie, v ktorom sa môžu študenti čo najviac spoznať a vytvárať nové pracovné i osobné väzby.

Profesionálna starostlivosť o zákazníka

Pre nás je študent zákazník, o ktorého sa staráme. Nielen pri prijímacom procese, ale najmä behom výučby zo strany lektorov a behom štúdia zo strany študijného kouča. Nadštandardne sme poňali i catering vrátane spoločných obedov a ďalšieho občerstvenia.

Priebežná starostlivosť o kvalitu

Štúdium je neustále podrobované dôslednému hodnoteniu kvality, v ktorom sú v centre pozornosti naši študenti. Každá výučba je študentmi hodnotená a report z hodnotenia dostáva vedenie školy.

Vynikajúce ceny

Rozumieme businessu a vieme, že len výborná kvalita ku spokojnosti zákazníka nestačí. Nastavili sme ekonomiku tak, aby sme mohli ponúknuť čo najnižšie ceny (viac informácií tu). Ponúkame aj možnosť splátok.

Daňovo uznateľné náklady za štúdium

Pokiaľ je štúdium zamestnanca hradené firmou, je daňovo uznateľným nákladom. Odpočtom DPH a znížením základu dane z príjmu môžete znížit náklady na štúdium o viac ako 30 %.

Diplom o absolvovaní

Študijné programy majú charakter profesijného vzdelávania. Po úspěšnom ukončení štúdia obdrží študent na slávnostnej promócii diplom o absolvovaní profesijného vzdelávacieho programu.

Možnosť štúdia v angličtine

Anglická varianta štúdia je dobrovoľná a odlišuje sa možnosťou spracovávať písomné projekty do jednotlivých modulov (assignmenty) a záverečnou prácou v angličtině. Samotná výučba je vždy v českom a slovenskom jazyku. Táto varianta štúdia je spoplatnená.

Referencie

Ing. Beatrix Tonkovičová, MBA

(2019, vyznamenaní)

Štúdium MBA bolo pre mňa veľkým prínosom. Urobila som správne rozhodnutie pre môj ďalší rozvoj a rast.  Ukázalo mi nové cesty a prístupy pre moju prácu vo firme, v ktorej aktívne pôsobím. Oceňujem najmä prepojenie štúdia na prax vďaka kvalitnému výberu prednášateľov. Na každú tému študijnej oblasti som sa veľmi tešila a vždy splnili moje očakávania.

Pokračovať v čítaní

Anna Babinská, MBA

(2019)

Chcem Vám poďakovať za skvele pripravené štúdium, ktoré ma veľmi obohatilo. Som natoľko spokojná, že som odporučila už 3 známym, ktorí majú záujem o štúdium programu MBA. Perfektné bolo, že sme mali každý mesiac prednášky, ktoré boli skvele spracované do skrípt a prednášajúci vniesli do teórie kus svojich poznatkov z praxe.

Pokračovať v čítaní

Mgr. David Foglszinger, MBA

(2019)

So studiom som bol nad mieru spokojny. Vsetko slubene bolo aj splnene. Spoznal som uzasnych ludi ako prednasajucich aj kolegov pocas studia. Prednasky a to vsetky boli pre mna velmi prinosne a moja znalost v danych aspektoch manazmentu urcite narastla. Prednasky boli plne faktov aj z pracovneho prostredia a prednasajuci to uzasne dokazali kombinovat teoriu a prax.

Pokračovať v čítaní